حوزه های فعالیت

854965-200

قطار شهری

tunel icon

تونل

highway-road-icon

آزادراه

highway2

بزرگراه

bridge-icon-illustration-free-vector

پل

rail icon

راه آهن

building

ساختمان

خدمات ما

مدیریت طرح

نظارت

مطالعات و طراحی

مشاور همکار پیمانکار

صلاحیت و گواهینامه ها

درباره ما

شرکت مهندسی مشاور سازبن پژوه

مهندسین مشاور سازبن پژوه در سال 1380 پایه گذاری شد. این شرکت طی سالیان گذشته در زمینه های گوناگون مهندسی عمران فعالیت داشته و پروژه های بسیاری را از مراحل مطالعاتی تا تحویل قطعی پس از ساخت، به انجام رسانده است .

اکنون این مهندسین مشاور با تخصص های گوناگون، خدمات مشاوره و مدیریت طرح را به بخشهای دولتی و خصوصی ارائه می دهد. هدف اصلی شرکت، مشارکت در برنامه های عمرانی و توسعه پایدار کشور و ارتقا کیفیت خدمات حرفه مهندسین مشاور است و دراین راستا منابع انسانی خود را درگرایشهای تخصصی گوناگون توسعه داده است .

1
پروژ ه ها
1
پروژه های در دست اقدام
1
پروژه های اتمام یافته

کارفرمایان